تبلیغات 15 ثانیه ای X 
سال1400: سال تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها
شعار سال هواشناسی(2021):اقيانوس، آب و هوا و اقليم ما