تبلیغات . 25 ثانیه X
 هشدار هواشناسی شماره 3 # سطح زرد # : از بامداد سه شنبه تا اواسط هفته آینده در برخی از ساعات بویژه در ساعات بعد از ظهر رگبار باران و رعدوبرق در استان پیش بینی میشود. تاریخ صدور 1399/01/17   

سال 1399: سال جهش تولید

شعار سال هواشناسی: اقلیم و آب

وضعیت فعلی هوای ایستگاه های هواشناسی استان همدان