خلاصه وضعيت جوي 24 ساعت قبل ايستگاه هاي هواشناسي استان
ثبت در ساعت UTC 06

ایستگاه گل تپه بهار اسدآباد قهاوند فامنین رزن کبودراهنگ نهاوند تویسرکان ملایر همدان
بیشینه دما(°C) 9 13 15 13 11 10 12 14 12 12 13
کمینه دما(°C) -4 -5 -3 -5 -5 -7 -5 -4 -2 -4 -4
میانگین رطوبت نسبی(%) 52 52 49 57 66 59 65 46 45 58 56
سرعت بیشینه باد(km/h) 18 28 14 18 21 25 29 14 28 18 18
سمت بیشینه باد(°) جنوب غربی غربی شمالی شمال غربي شمالی شمالی غربی جنوب شرقی جنوب غربی غربی شرقي
پدیده با اهمیت() کمی ابری وزش باد کمی ابری کمی ابری وزش باد وزش باد وزش باد کمی ابری وزش باد کمی ابری کمی ابری
میزان بارش 24 ساعت گذشته(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
میزان برف 24 ساعت گذشته(cm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مجموع بارش سال زراعی تا امروز(mm) 135 159 189 150 136 170 124 258 269 201 143