خلاصه وضعيت جوي 24 ساعت قبل ايستگاه هاي هواشناسي استان
ثبت در ساعت UTC 06

ایستگاه گل تپه بهار اسدآباد قهاوند فامنین رزن کبودراهنگ نهاوند تویسرکان ملایر همدان
بیشینه دما(°C) 2 5 7 6 6 4 5 8 5 7 7
کمینه دما(°C) -6 0 -1 -3 -2 -2 -1 0 0 0 -2
میانگین رطوبت نسبی(%) 78 65 69 66 64 64 63 57 65 58 62
سرعت بیشینه باد(km/h) 25 36 25 40 32 43 40 50 36 10 46
سمت بیشینه باد(°) جنوب غربی شمالی جنوب غربی غربی جنوب غربی شمال غربی جنوب غربی شمال غربی غربی شمالی غربی
پدیده با اهمیت() بارش برف باد متوسط باد متوسط باد شدید باد متوسط باد شدید باد شدید باد شدید باد متوسط باد ملایم باد شدید
میزان بارش 24 ساعت گذشته(mm) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
میزان برف 24 ساعت گذشته(cm) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مجموع بارش سال زراعی تا امروز(mm) 221 228 396 202 277 389 279 366 352 274 267