خلاصه وضعيت جوي 24 ساعت قبل ايستگاه هاي هواشناسي استان
ثبت در ساعت UTC 06

ایستگاه گل تپه بهار اسدآباد قهاوند فامنین رزن کبودراهنگ نهاوند تویسرکان ملایر همدان
بیشینه دما(°C) 8 14 13 10 11 10 11 15 11 13 13
کمینه دما(°C) -2 -4 -4 -3 -3 -3 -4 -2 0 -2 -3
میانگین رطوبت نسبی(%) 70 60 71 71 69 67 72 55 59 51 60
سرعت بیشینه باد(km/h) 22 28 15 10 12 18 25 10 21 18 36
سمت بیشینه باد(°) جنوب غربی جنوب غربی شمال غربی شمال غربی شمال غربی شمالی جنوب غربی شمالی شمال غربی جنوب غربی جنوب غربی
پدیده با اهمیت() باد متوسط باد متوسط باد ملایم باد ملایم باد ملایم باد ملایم باد متوسط باد ملایم باد متوسط باد ملایم باد متوسط
میزان بارش 24 ساعت گذشته(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
میزان برف 24 ساعت گذشته(cm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مجموع بارش سال زراعی تا امروز(mm) 130 135 213 126 140 276 195 187 186 161 156