خلاصه توصیه های کشاورزی از تاریخ 95/10/19 تا تاریخ 95/10/25

با توجه به احتمال بارش طی از ابتدای هفته آینده موارد ذیل توصیه میشود: 1- به کشاورزان محترم توصیه میشود ماشین آلات و ادوات کشاورزی را در اماکن سرپوشیده نگهداری نمایند. 2- به انبارداران سيب زمينی و سایر محصولات انباری توصيه ميشود نسبت به کنترل دما و رطوبت و انجام تهویه در انبارها اقدام نمایند. 3- به کشاورزان توصیه میشود سریعاً نسبت به بیمه محصولات پاییزه زراعی و باغی اقدام نمایند. 4- به گلخانه داران استان توصيه ميشود با توجه به بارش های موثر و افزایش ابر ناکی طی هفته آینده نسبت به ترمیم پوشش گلخانه ها و تنظیم روشنایی و دما اقدام نمایند. 5- به میادین میوه و تره بار توصیه میشود تمهیدات لازم بمنظور کنترل یخ زدگی میوه های خود در نظر داشته باشند. 6- به کشاورزان استان توصیه میشود به منظور جلوگیری از خسارت ناشی از سرما و یخ زدگی نسبت به تخلیه آب سپماشها و ماشین آلات و ادوات آبباری تحت فشار اقدام نمایند.


لینک جزئیات:    
سایت هواشتاسی کشاورزی همدان