خلاصه توصیه های کشاورزی از تاریخ 97/07/25 تا تاریخ 97/08/01

1- تسریع در انجام کشت غلات پاییزه 2- برداشت فوری محصولات سیب زمینی ، چغندر قند و ذرت علوفه ای 3- برداشت انگور و انتقال به اماکن سرپوسیده 4- تهیه بذر مناسب و آماده سازی اراضی جهت کشت سیر 5- تهویه و تهیه سوخت برای گلخانه داران 6- احتیاط در انجام سمپاسی و محلول پاشی بعلت وزش باد


لینک جزئیات:    
سایت هواشتاسی کشاورزی همدان