خلاصه توصیه های کشاورزی از تاریخ 97/09/17 تا تاریخ 97/09/21

با توجه به روند کاهش دما و افزایش رطوبت نسبی: 1. گلخانه داران استان نسبت به تهیه سوخت جهت گرم کردن فضای گلخانه ها و کارگاه هاي پرورش قارچ طی چند روز آینده اقدام نمایند. 2. به انبارداران استان بخصوص انبارداران سیب زمینی توصیه می شود نسبت به تنظیم درجه حرارت و گرم کردن انبارهای خود اقدام نمایند0 3. تنظیم دما و بهبود شرايط تهويه در مرغداري ها وگاوداري ها انجام گردد. 4. باتوجه به احتمال یخ زدگی جهت تخلیه آب دستگاه ها و ماشین آلات کشاورزی وسیستم های آبیاری و انتقال به مکانهای مسقف اقدام گردد0


لینک جزئیات:    
سایت هواشتاسی کشاورزی همدان