خلاصه توصیه های کشاورزی از تاریخ 95/12/04 تا تاریخ 95/12/08.

با توجه به پایداری هوا و بهبود شرایط دمایی موارد ذیل توصیه میشود: 1- به گلخانه داران استان توصيه ميشود طی هفته آینده نسبت به ترمیم پوشش گلخانه ها و تنظیم روشنایی و دما اقدام نمایند. 2- به انبارداران سيب زمينی و سایر محصولات انباری توصيه ميشود نسبت به کنترل دما و رطوبت و انجام تهویه در انبارها اقدام نمایند. 3- به کشاورزان توصیه میشود سریعاً نسبت به بیمه محصولات باغی اقدام نمایند. 4-به میادین میوه و تره بار توصیه میشود تمهیدات لازم بمنظور کنترل یخ زدگی میوه های خود در نظر داشته باشند. 5-به کشاورزان محترم توصیه میشود ماشین آلات و ادوات کشاورزی را در اماکن سرپوشیده نگهداری نمایند. 6- به دامداران استان توصیه میشود از هم اکنون مقدمات انجام واکسن دام های خود را فراهم آورند.


لینک جزئیات:    
سایت هواشتاسی کشاورزی همدان