ایستگاه پدیده رطوبت دما فعلی باد-Km/h
همدان
14%
11°C
باد شرقی10
ملاير
23%
11°C
باد جنوب غربی14
تويسركان
25%
10°C
آرام  و بدون باد0
نهاوند
27%
12°C
آرام  و بدون باد3
رزن
29%
9°C
باد شمال شرقی10
فامنين
27%
11°C
باد جنوب شرقی10
قهاوند
27%
9°C
باد جنوب شرقی9
اسدآباد
42%
9°C
آرام  و بدون باد5
گل تپه
33%
6°C
باد جنوب شرقی9

آخرین تغییرات= 20:30
ایستگاه های غیر موجود،هنوز گزارش نشده استارسال هر ساعت یکبار صورت میگیرد
در صورت وجود مشکل فنی و یا به روز نبودن از لینک مقابل استفاده کنیدAuto.irimo.ir

وب سایت مخصوص ایستگاه های جاده ای و سینوپتیک خودکار

به منظور دریافت اطلاعات تکمیلی و دقیقتر با شماره گویای134تماس حاصل فرمائید