ایستگاه پدیده رطوبت دما فعلی باد-Km/h
همدان
51%
4°C
باد شرقی25
ملاير
64%
3°C
باد شمال شرقی18
تويسركان
74%
2°C
آرام  و بدون باد0
نهاوند
69%
4°C
باد شرقی7
رزن
74%
1°C
باد جنوب شرقی21
فامنين
60%
5°C
باد شرقی18
قهاوند
48%
4°C
باد شرقی27
اسدآباد
70%
5°C
باد جنوب شرقی7
گل تپه
80%
-1°C
باد شرقی19

آخرین تغییرات= 10:30
ایستگاه های غیر موجود،هنوز گزارش نشده استارسال هر ساعت یکبار صورت میگیرد
در صورت وجود مشکل فنی و یا به روز نبودن از لینک مقابل استفاده کنیدAuto.irimo.ir

وب سایت مخصوص ایستگاه های جاده ای و سینوپتیک خودکار

به منظور دریافت اطلاعات تکمیلی و دقیقتر با شماره گویای134تماس حاصل فرمائید