ایستگاه پدیده رطوبت دما فعلی باد-Km/h
همدان
10%
36°C
باد جنوب شرقی25
ملاير
11%
36°C
باد جنوبی21
تويسركان
14%
36°C
باد شرقی14
نهاوند
19%
36°C
باد جنوب شرقی10
فامنين
8%
38°C
باد جنوب شرقی12
قهاوند
9%
37°C
باد جنوب شرقی18
اسدآباد
14%
37°C
باد جنوبی19
گل تپه
13%
32°C
باد جنوب شرقی18

آخرین تغییرات= 15:30
ایستگاه های غیر موجود،هنوز گزارش نشده استارسال هر ساعت یکبار صورت میگیرد
در صورت وجود مشکل فنی و یا به روز نبودن از لینک مقابل استفاده کنیدAuto.irimo.ir

وب سایت مخصوص ایستگاه های جاده ای و سینوپتیک خودکار

به منظور دریافت اطلاعات تکمیلی و دقیقتر با شماره گویای134تماس حاصل فرمائید