ایستگاه پدیده رطوبت دما فعلی باد-Km/h
همدان
83%
9.9°C
آرام  و بدون باد0
ملاير
78%
9.7°C
باد شمال شرقی7
تويسركان
86%
8.8°C
آرام  و بدون باد0
نهاوند
87%
8.7°C
آرام  و بدون باد0
فامنين
74%
11°C
باد شمال شرقی7
قهاوند
88%
7.8°C
آرام  و بدون باد0
اسدآباد
85%
9.9°C
آرام  و بدون باد0
گل تپه
90%
6.5°C
باد جنوب شرقی7
بهار
68%
10.8°C
باد جنوبی10

آخرین تغییرات=UTC 3
ایستگاه های غیر موجود،هنوز گزارش نشده استارسال هر ساعت یکبار صورت میگیرد
در صورت وجود مشکل فنی و یا به روز نبودن از لینک مقابل استفاده کنیدHCW.Sinamet.ir

پورتال ویژه دیتای لحظه ای ایستگاه های استان - جدید

وب سایت مخصوص ایستگاه های جاده ای و سینوپتیک خودکار

به منظور دریافت اطلاعات تکمیلی و دقیقتر با شماره گویای134تماس حاصل فرمائید