ایستگاه پدیده رطوبت دما فعلی باد-Km/h
همدان
90%
-3.3°C
آرام  و بدون باد0
ملاير
70%
.1°C
باد جنوب غربی7
تويسركان
50%
2.5°C
آرام  و بدون باد0
نهاوند
82%
-.8°C
آرام  و بدون باد0
رزن
85%
-2.7°C
باد شمال غربی7
قهاوند
91%
-2.9°C
آرام  و بدون باد0
اسدآباد
94%
-1.6°C
آرام  و بدون باد0
گل تپه
52%
2.2°C
باد غربی7
بهار
92%
-3.4°C
باد جنوب شرقی3

آخرین تغییرات= Iran: 3:30
ایستگاه های غیر موجود،هنوز گزارش نشده استارسال هر ساعت یکبار صورت میگیرد
در صورت وجود مشکل فنی و یا به روز نبودن از لینک مقابل استفاده کنیدHCW.Sinamet.ir

پورتال ویژه دیتای لحظه ای ایستگاه های استان - جدید

وب سایت مخصوص ایستگاه های جاده ای و سینوپتیک خودکار

به منظور دریافت اطلاعات تکمیلی و دقیقتر با شماره گویای134تماس حاصل فرمائید